Akedaş 2015 Yılı Tüketim Bilgileri

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ‘NİN 24. MADDESİ KAPSAMINDA YAYINLANMASI İSTENİLEN TÜKETİM BİLGİLERİ

 

2015 YILI DAĞITIMI YAPILAN ENERJİ (KWH)

2015 YILI SERBEST TÜKETİCİ HAKKINI KULLANAN MÜŞTERİ TÜKETİMİ (KWH)

2015 YILI SERBEST TÜKETİCİ HAKKINI KULLANMAYAN MÜŞTERİ TÜKETİMİ (KWH)

 

3.621.507.693

 

 

1.636.846.444

 

 

1.403.294.285