Akedaş 2016 Yılı Tüketim Bilgileri

AKEDAŞ 2016 YILI TÜKETİM BİLGİLERİ

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ‘NİN 24. MADDESİ KAPSAMINDA YAYIMLANMASI İSTENİLEN TÜKETİM BİLGİLERİ

2016 YILI DAĞITIMI YAPILAN ENERJİ (KWH)

2016 YILI SERBEST TÜKETİCİ HAKKINI KULLANAN MÜŞTERİ TÜKETİMİ (KWH)

2016 YILI SERBEST TÜKETİCİ HAKKINI KULLANMAYAN MÜŞTERİ TÜKETİMİ (KWH)

3.694.972.277

2.010.520.970

787.073.490