Aydınlatma

A) İbadethane Aydınlatması: Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen yerlerdir

İbadethanelerin aydınlatma dışında ısıtma amaçlı elektrik tüketimleri ile müştemilat niteliğinde olan  lojman ve benzeri yerlerde tüketilen elektrik enerjisine mesken abone grubu tarifesi uygulanır.   


B) Genel Aydınlatma: İl, İlçe, Belde ve Köylerdeki, cadde, sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park ve bahçe gibi halka açık yerlerin aydınlatılmasıdır.

Genel aydınlatma projesi dışında yapılmış olan özel ve dekoratif amaçlı aydınlatmalar bu aydınlatmaları yapan gerçek veya tüzel kişilerin ait oldukları abone grubunda değerlendirilir.


C) Karayolları Aydınlatması: Karayolları Genel Müdürlüğüne ait paralı yollar ile meskun mahaller dışındaki yollar, köprüler ve tünellerin aydınlatmalarıdır.

 

Aydınlatma tarifesindeki tüketicileri Dağıtım sistem Kullanım Anlaşması başvurusu için aşağıdaki belgeler gereklidir;

  • Yapı Kullanma İzin Belgesi
  • Proje ve Ekleri
  • Müftülük Yazısı (İbadethane Aydınlatmalarında)
  • Yetkili Kişi İmza Sirküsü
  • Yetki Belgesi
  • Resmi Daireler İçin Yetkilendirme Yazısı