Başvuruları Kimler, Nereye Yaparlar?

  1. Lisanssız Elektrik Üretimini Kimler Gerçekleştirebilir?

Üzerinde elektrik abonesi kayıtlı olan her gerçek veya tüzel kişi, abonesi olduğu dağıtım şirketinin bölgesi içerisinde lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir.

  1. Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tesisin kurulacağı yerin İl Özel İdaresine, hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri haricindeki üretim tesislerinde (güneş, rüzgâr, jeotermal, biokütle, kojenerasyon vs.) üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili Şebeke İşletmecisine başvururlar. OSB içerisinde kurulacak olan üretim santrallerinin başvuruları OSB’lere yapılır.