Adres:
Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A Onikişubat Kahramanmaraş
Telefon :
0 344 221 35 10
Müşteri Temsilcisi:
186
FAX:
0344 221 35 40

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 AMAÇ: Çalışanları, çevreyi ve yapılan işi, açık alev ve parlamanın oluşturabileceği büyük tehlikelere karşı korumaktır

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. müşteri odaklı yönetim anlayışıyla, tüm çalışanlarımızla  İş Sağlığı Ve Güvenliği  kültürünün oluşturulması hedefine odaklanan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile hareket eden,  çevre ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren bir kuruluştur.

En önemli hedeflerimizden biri, iş kazalarını bilimsel olarak kabul edilebilir sınırlar altında tutarak faaliyetlerimizi sürdürmek ve tüm çalışanlarımızı oluşabilecek tehlike ve risklere karşı korumaktır.

Bu doğrultuda Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetimi;

·       Merkez İşyeri ve Bağlı Birimlerinde; çalışanların, yüklenicilerinin, ziyaretçilerin ve sahada çalışan personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı araç, gereç ve Kişisel Koruyucu Donanımları bulundurmayı,  gerektiğinde kullanılmasını sağlamayı,

·       İş Kazası ve Meslek Hastalığı doğurabilecek uygunsuz durum ve davranışları, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

·       Her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, yüklenicilerinin sağlık ve güvenliğini temin etmeyi,  kendilerine ve ailelerine ait ilerde doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

·       Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde; alınan İş Sağlığı Ve Güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve uygunsuzlukları gidermek için belirli periyotlarla saha denetimleri yapmayı,

·       Tüm çalışanlarımızı eğiterek üst düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

·       Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ni İş Sağlığı Ve Güvenliği uygulamaları açısından örnek bir şirket haline getirmeyi,

·       Enerji sektöründeki teknolojik gelişmeler izlenerek, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi ve İş Sağlığı Ve Güvenliği alanında geri bildirimleri sağlayarak sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

 

 Dok.No : D.PLTK.İSG.01     YAYIN TARİHİ : 01.04.2015      REV.NO :0      REV TARİHİ :00