AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İhale İlanı  

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, aşağıda detaylandırılan iş için açık ihale yoluyla tedarikçi seçimi yapılacaktır.

 

DOSYA NUMARASI

İŞİN ADI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

2019.SİGORTA.01

SABİT KIYMETLERİN MADDİ HASAR ALL RİSKS SİGORTASI, SORUMLULUK SİGORTASI, İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI YAPIM İŞİ

 

14.11.2019

 

14:00

  •  

İhale dosyaları, AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Genel Müdürlüğü- Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş Satınalma Müdürlüğünde görülebilir veya akedas.satinalma@hs03.kep.tr kep adresinden irtibata geçilerek ihale dosyasının tamamı temin edilebilir. İhale dosya bedeli olmayıp ihalelere katılmak isteyen istekliler, ihale dokümanlarını, Şirketimiz Satınalma Müdürlüğünden imza karşılığı elden, elektronik posta başvurusu sonucu istekliye ödemeli kargo ile veya kayıtlı e-posta adresi yoluyla temin edebilirler. Bu üç yöntemden birinin olmaması durumunda ihaleye teklif kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan idari belgeleri sunmaları gerekir:

 

Teknik yeterlilik kriteri:

İhale kapsamında teklif veren istekliler tekliflerinde poliçelerin sigorta şirketlerinin bir konsorsiyumu olarak yapılması durumunda poliçenin lider sigorta şirketini, poliçenin %70'ini oluşturan sigorta şirketlerini ve poliçedeki hisse oranlarını sigorta şirketlerinin yetkililerinin imzaları ile sunmak zorundadır.

İhale kendisinde kaldığında 15 gün içerisinde poliçenin %100'e tamamlayacağının taahhüt belgesini vermek zorundadır.

 

İhale kapsamında teklif veren istekliler tekliflerinde poliçelerin sigorta şirketlerinin bir konsorsiyumu olarak yapılmaması durumunda bunu belirten yazısı sunmak zorundadır.

 

Teklif ile birlikte özel koşullar metninin imzalı ve kaşeli olarak sunulması zorunludur.

 

Teklif veren istekliler ihale makamına sunacakları teklif dosyasında örnek poliçe vermek zorundadır.

 

Poliçenin TEDAŞ Tip Poliçe ile aynı olduğunu imzalı şekilde beyan etmelidir.

 

Teklif veren istekliler teklif dosyasında imzalı şekilde poliçenin muafiyetlerini ve istisnalarını ayrı bir doküman olarak sunulması zorunludur.

 

Teklif veren istekliler Dağıtım Şirketlerinde benzer iş yapmış (Maddi Hasar ‘’ All Risks’’ Sigorta Poliçesi) olması veya devam ediyor olmasını belgelendirmelidir.(Bitirdiği veya devam eden işinin Azami Tazminat Limiti ,Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Azami Tazminat Limitinin %90 ‘ ından az olamaz.)

İhale Yeri ve Adresi;

Teklif zarfları;yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraşadresinde bulunanAkedaş Merkez binasında yapılacak oturumlarda açılacaktır.

 

Şirket Adı

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş

Telefon

0344 221 35 10

Fax

0344 225 35 31

Adres

Gayberli Mah. 28043. Sokak B blok No:43/A

 Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

İlgili Kişi

Hacı İdris KAPLAN

Telefon

0543 677 38 91

E-posta

Haciidris.kaplan@akedasdagitim.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

akedas.satinalma@hs03.kep.tr

                                                                                                                                                               

Yayınlanma Tarihi : 2019-11-04