Adres:
Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A Onikişubat Kahramanmaraş
Telefon :
0 344 221 35 10
Müşteri Temsilcisi:
186
FAX:
0344 221 35 40

Ticarethane

A) Ticarethane ve Yazıhane: Tüccar ve esnafın iş görmek için kullandığı; ticarethane,  dükkan,  atölye,   depo,   ardiye  ile  doktor,  avukat, eczacı,  dişçi,  mimar  ve  mühendisler ile benzer serbest meslek sahiplerinin; yazıhane,  atölye,  laboratuvar,  özel  ve  vakıf  sağlık  kuruluşları, (Hastane, Poliklinik, Sağlık Ocağı ve Dispanser) Kamu yararına çalıştığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı olmayan dernekler ve vakıflar, parti binaları, sendika binaları, özel okullar, vakıf okulları, dersaneler ve yurtlar ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen turizm belgeli yatırım ve işletmeler dahil turistik otel, otel, motel, pansiyon, kamping, devre mülk işletmeleri, soğukhava deposu, seralar, matbaa, et entegre tesisleri, kesimevi ve fırın (hamur pişiren) tesisleridir.(İş merkezleri ve İşhanlarındaki ortak kullanım yerleri, ticarethane ve yazıhane abone grubunda kabul edilir.)

B) Resmi Daire: 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanun'una tabi genel ve katma bütçeli dairelerin bürolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan bürolarıdır. Bu kuruluşların üretime yönelik tesisleri aynı bina dahilinde olsa bile sanayi abone grubuna dahil edilirler.

C) Şantiye ve Geçici Aboneler: İnşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi nedenlerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan geçici tesisler ile İl, İlçe, Belde ve Köylerde gezici olarak kurulan sergi, fuar, sirk ve panayır aboneleridir.

 

Ticarethane tarifesinde ki  dağıtım sistem kullanım anlaşması başvurusu için aşağıdaki belgeler gereklidir;

 • Onaylı Proje,
 • Tapu,
 • İş Başlama ve Bitirme Belgesi(İşi Yapan Elektrikçi Hazırlıyor),
 • İnşaat Ruhsat (Madenler İçin Maden Ruhsatı),
 • Yapı Kullanma İzni (Eski Yapı ise BŞ. Beld.(KASKİ)' den yapının 12.10.2004 öncesinde yapılmış olduğuna Dair Resmi Yazı),
 • Şirket İmza Sirküsü (Tüzel Kişiliklerin Başvurularında),
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiliklerin Başvurularında),
 • Vergi Levhası,
 • Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi,
 • Resmi Daireler İçin Yetkilendirme Yazısı,
 • Onaylı Geçici Kabul Tutanağı (Orta Gerilim Başvurular için),