Adres:
Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A Onikişubat Kahramanmaraş
Telefon :
0 344 221 35 10
Müşteri Temsilcisi:
186
FAX:
0344 221 35 40

Akıllı Şebeke ve Ar-Ge

Akıllı Şebeke ve Ar-Ge

Şirketimizin sorumluluğunda bulunan dağıtım bölgemizin gelişmesi amacı ile şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerinin daha kurumsal bir yapıda olması için bünyesinde Ar-Ge Merkezi kurmaya karar vererek; tüketici memnuniyeti, enerji sürekliliği ve kalitesinin arttırılması için Ar-Ge projeleri geliştirilmesini hedeflemiştir. Şirketimizin kurumsal değerleri arasında büyük öneme sahip inovasyon yaklaşımı, zamanla şirket içerisinde yönetilen ve ölçülebilen bir kültüre dönüştürülmüştür. Bu yaklaşım sayesinde, kurum olarak değerini ve sürdürülebilirliği arttırmayı amaçlayan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., dağıtım sistemi altyapısının ulusal ve uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, teknik kayıpların ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kendi bünyesinde Ar-Ge Merkezi kurarak 22.05.2019 tarihi itibari ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi lisansını almıştır.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Ar-Ge Merkezi, projelerini dağıtım hizmetlerinin farklı alanlarında çeşitlendirerek oluşturmaya çalışmakla birlikte hem teknik kaliteyi hem de hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliğinin kuvvetlenmesine, dolayısıyla da ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan projelere önderlik eden, destek olan bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.

Bu hedef doğrultusunda tamamlanan Ar-Ge projelerimiz,

  • Trafoların sıcaklık değerlerini takip ederek olası bir arızanın önüne geçmek için  ‘Gerçek Zamanlı Trafo Sıcaklık Takibi ’ projesini,
  • Dağıtım sektörünün satın alma ihalelerinde kullanılması amacıyla ‘Dağıtım Sektörü Özelinde Kullanılacak Bir E-İhale Yazılımı Gerçekleştirilmesi’ projesini,
  • Gerçekleştirilen yatırımların hakediş, muhasebe işlemleri ve coğrafi bilgi sistemine işlenmesi işlerinin doğrudan sahadan gerçekleştirilmesi amacına yönelik ‘Yatırım Saha Süreçleri’ projesini,
  • Dağıtım şebekesinde kullanılan ağaç direklerin daha kaliteli ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla dünya standartlarının araştırılarak ülkemizde uygulanacağı ‘Ağaç Direk Kullanımının Yaygınlaşmasına İlişkin Araştırma’ projesini,
  • Talep ve dağıtık üretim kaynaklarının birleştiriciler üzerinden piyasaya katılımı sonrası ihtiyaç duyulacak olan mekanizmalara ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacına yönelik ‘Talep ve Dağıtık Üretim Birleştiriciler’ projesini,
  • Kırsal dağıtım hatlarında meydana gelen arızaları en kısa sürede tespit ederek gerekli müdahaleyi yapmak amacıyla ‘IoT Tabanlı Arıza Gösterge Cihazı’ projesini,
  • Acil şebeke koşullarında tedarik sürekliliğini iyileştirmek, dağıtım şebekesine bağlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden - dağıtım fideri ölçekli –mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik, dağıtım şebekesi seviyesi ve dağıtık üretim seviyesi bazında gerekli teknik kriterleri, standartları ve mevzuat düzenleme ihtiyaçlarını araştırmak amacıyla ‘Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar ile Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğini Artırılması’ projesini, geliştirerek EPDK’ya sunmuş ve bu projeler EPDK tarafından kabul edilmiştir.

Aynı zamanda EPDK desteği olmaksızın AKEDAŞ özkaynakları ile yürütülen;

  • Sokak aydınlatma armatürlerinde yaşanan arızaların en kısa sürede tespit edilmesi ve bu arızaların en kısa sürede giderilebilmesi, işletme ekiplerinin bakım planlarını hızlı ve verimli yapabilmesi IoT ve Web teknolojilerinin avantajlarının kullanılması ve iç kaynaklarla geliştirilmesi hedeflenerek ‘Aydınlatma Armatürü Işık Durum Takibi Sistemi (AYTAS)’ projesi,
  • Dağıtık üretim tesislerinin şebekeye olan etkilerinin incelenmesi ve gerekli önlemlerin veya aksiyonların alınması için yol haritası çıkarılması amacıyla ‘Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebekeye Entegrasyonu’ projesi,
  • Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan OG(YG) elektrik dağıtım gerilim seviyelerinin teknik kayıp, yatırım ve işletme maliyetleri açısından Türkiye'deki elektrik dağıtım şebekesi ile karşılaştırılması, Türkiye'deki elektrik dağıtım şebekesinin AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. şebekesi özelinde farklı gerilim seviyelerinde analiz edilerek mevcut dağıtım gerilim seviyesinin avantaj ve dezavantajlarının araştırılması ile Türkiye elektrik dağıtım şebekesi için optimum OG  (YG) dağıtım gerilim seviyesinin belirlenmesi için ‘Dağıtım Gerilim Seviyesi Analizleri’ projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Bu projelerin yanı sıra 21 Elektrik Dağıtım şirketi ile birlikte yürütülen ‘Türkiye Akıllı Şebeke Projesi’ ile ‘Referans Şirket Modeli Projesi’ de Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında yer alan projelerdir.

Şu ana kadar tamamlanmış 12 adet ve hali hazırda devam eden 12 adet olmak üzere toplamda 24 adet Ar-Ge projesi bulunmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Yayınlarımız