Adres:
Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A Onikişubat Kahramanmaraş
Telefon :
0 344 221 35 10
Müşteri Temsilcisi:
186
FAX:
0344 221 35 40

Sanayi

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmeleridir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünü ifade eden belgeyi almaları şartıyla şantiye dönemi de dahil olmak üzere sanayi abonesi olarak kabul edilirler. Haddehaneler, soğuk hava deposunun buz üreten tesisleri bu gruba dahil edilirler.

Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan Sanayi İşletmeleri : 
Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir.

 • Tapu Fotokopisi,
 • İş Başlama ve Bitirme Belgesi(İşi Yapan Elektrikçi Hazırlıyor),
 • İnşaat Ruhsat (Madenler İçin Maden Ruhsatı),
 • Yapı Kullanma İzni (Eski Yapı ise BŞ. Beld.(KASKİ)' den yapının 12.10.2004 öncesinde yapılmış olduğuna Dair Resmi Yazı),
 • Şirket İmza Sirküsü,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Vergi Levhası,
 • Yekili Kişinin Kimlik Fotokopisi,
 • Resmi Daireler İçin Yetkilendirme Yazısı,
 • Onaylı Proje,
 • Onaylı Geçici Kabul Tutanağı (Orta Gerilim başvurular için),