Adres:
Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A Onikişubat Kahramanmaraş
Telefon :
0 344 221 35 10
Müşteri Temsilcisi:
186
FAX:
0344 221 35 40

Tarımsal Sulama

Tarıma dayalı arazilerin (açık alan araziler) sulanmasını sağlamak amacıyla; 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun kapsamında ilgili resmi kuruluşlardan alınacak kuyu ruhsatı, su kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlükleri’nden alınmış, sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri bu müşteri grubu kapsamındadır.
Tarımsal sulama amaçlı tesislerde, sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun aydınlatmasında çekilen elektrik enerjisine bu müşteri grubu tarifesi uygulanır.


Tarımsal sulama tarifesindeki tüketicileri dağıtım sistem kullanım anlaşması başvurusu için aşağıdaki belgeler gereklidir;

  • Başvuru dilekçesi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • D.S.İ. Yeraltı suyu kullanma izin belgesi (ASLI),
  • Bağlı bulunulan Tarım Müdürlüğünden tespit yazısı,
  • Tapu fotokopisi,
  • Proje ve Ekleri
  • Vergi Levhası (Tüzel Kişilik Başvuruları için),
  • Şirket İmza Sirküsü (Tüzel Kişilik Başvuruları için),
  • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişilik Başvuruları için),
  • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS Belgesi)