AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İhale İlanı  

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, aşağıda detaylandırılan iş için açık ihale yoluyla tedarikçi seçimi yapılacaktır.

 

DOSYA NUMARASI

İŞİN ADI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

2019.TEMİZLİK.01

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE TEMİZLİK HİZMET ALIMI

 

16.10.2019

 

14:00

  •  

İhale dosyaları, AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Genel Müdürlüğü- Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş Satınalma Müdürlüğünde görülebilir veya akedas.satinalma@hs03.kep.tr kep adresinden irtibata geçilerek ihale dosyasının tamamı temin edilebilir. İhale dosya bedeli olmayıp ihalelere katılmak isteyen istekliler, ihale dokümanlarını, Şirketimiz Satınalma Müdürlüğünden imza karşılığı elden, elektronik posta başvurusu sonucu istekliye ödemeli kargo ile veya kayıtlı e-posta adresi yoluyla temin edebilirler. Bu üç yöntemden birinin olmaması durumunda ihaleye teklif kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan idari belgeleri sunmaları gerekir:

 

Mali yeterlilik kriteri:

İçinde bulunulan yıldan önceki 2 takvim yılına ait Gelir İdaresinin sistemine yüklenmiş geçici vergi veya kurumlar vergisi beyannamesinin onaylı örneği sunulacaktır. Bu 2 yılın ciro ortalaması isteklinin ihale esnasında vereceği son teklif tutarının %50 sinden az olamaz.

Hizmet alımı yapılacak olan firmanın hizmet verdiği çalışan personel sayısının en az 500 kişi olması ve bunun son

3 aylık sigorta hizmet döküm listesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarla ilgili tüm detaylar ihale dokümanlarında ayrıntılı olarak verilmiştir.

 

Teknik yeterlilik kriteri:

İçinde bulunan yıldan önceki 5 takvim yılına ait iş bitirme( istekli tarafından onaylanmış iş deneyim belgesi veya fatura fotokopisi) belge tutarları toplamı isteklinin ihale esnasında vereceği son teklif tutarının%90’ından az olamaz. Ortak girişim olması halinde her iki firmanın da bu evrakları sunulacaktır. İhale dosyası içerisinde sunulmuş ortaklık beyannamesindeki ortaklık oranlarına göre hesaplama yapılacak olup hesaplama neticesinde ortaya çıkan değer, isteklinin ihale esnasında vereceği son teklif tutarının %90’ından az olamaz.

İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ve işyeri temizlik hizmet işine ait iş kolu için düzenlenmiş "EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.

Yukarıdaki açıklamalarla ilgili tüm detaylar ihale dokümanlarında ayrıntılı olarak verilmiştir

 

İhale Yeri ve Adresi;

Teklif zarfları;yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraşadresinde bulunanAkedaş Merkez binasında yapılacak oturumlarda açılacaktır.

Şirket Adı

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş

Telefon

0344 221 35 10

Fax

0344 225 35 31

Adres

Gayberli Mah. 28043. Sokak B blok No:43/A

 Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

İlgili Kişi

Emre KOLSUZ

Telefon

0531 992 61 35

E-posta

emre.kolsuz@akedasdagitim.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

akedas.satinalma@hs03.kep.tr

                                                                                                                                                               

Yayınlanma Tarihi : 2019-10-07