AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI

   

İHALE DOSYA NUMARALARI: 2021.TM-İZLEME.01

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

Adı Soyadı :

Hacı İdris KAPLAN

Telefon Numarası:

0344 221 35 10 / 0543 677 38 91

Faks Numarası:

0344 225 35 31

Kayıtlı Elektronik Posta:

Haciidris.kaplan@akedasdagitim.com.tr / akedas.satinalma@hs03.kep.tr

Şirketin Adresi:

Gayberli Mah. 28043. Sokak B Blok No:43/A Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ

YETERLİLİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Mali Kriterler :

İçinde bulunulan yıldan önceki 2 takvim yılına ait Gelir İdaresinin sistemine yüklenmiş geçici vergi veya kurumlar vergisi beyannamesinin onaylı örneği sunulacaktır. Bu 2 yılın ciro ortalaması isteklinin ihale esnasında vereceği son teklif tutarının %50 sinden az olamaz.

İdari ve Teknik Kriterler :

a-           Şirketimiz tarafından ihale konusu iş ile ilgili istenecek iş deneyim/bitirme tutarları, isteklinin toplam teklif bedeli tutarının %90’nından az olamaz.

b-           İş deneyim/bitirme belgesi olarak kabul edilecek belgeler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içerisinde bitirilen işlere ait olmalıdır.

c-           İş deneyim/bitirme belgesi olarak öncelikle işi yaptıran kamu/özel kuruluş tarafından düzenlenmiş iş deneyim/bitirme belgeleri/referans mektupları kabul edilecektir.

d-           İş deneyim/bitirme/referans mektubu sunulamaması halinde; son iki yıl içerisinde benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait faturalar YMM/SMMM onaylı, Vergi Dairesinden onaylı BA/BS formuyla birlikte sunulabilecektir.

İHALE DETAYLARI

İhale Usulü :

AÇIK İHALE

İhale Adı :

TRAFO MERKEZLERİ (380 TM,AFŞİN TERMİK TM) İZLEME PANOSU TEMİNİ

İhale Niteliği/Türü/Miktarı:

SÖZLEŞME VE TÜM EKLERİNE UYGUN OLARAK YÜKLENİCİDEN HİZMET ALIM İŞİDİR.

Yerli Malı Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması :

UYGULANMAYACAKTIR.

Teslim Yeri/İşin Lokasyonu :

KAHRAMANMARAŞ VE ADIYAMAN İL SINIRLARI

Katılabilme Şartları/ İstenilen Belgeler :

İHALE DOKÜMANLARINDA YER ALMAKTADIR.

Geçici Teminat :

VAR

Geçici Teminat Oranı :

%3

Kısmi Teklif :

VERİLEMEZ

İhale Yayın Tarihi :

08.07.2021

İhaleye Son Teklif Verme Tarihi ve Saati:

28.07.2021 – 14:00

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer:

Gayberli Mah. 28043. Sokak B Blok No:43/A Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Muhaberat servisidir.

İhalesinin Yapılacağı Tarih / Saat ve Yer:

28.07.2021 – 14:00

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İdari Binası Safir Konferans Salonu

 

Yayınlanma Tarihi : 2021-07-08