Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli

Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli 2018 yılı boyunca  AG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 102,7 TL ve OG seviyesinden bağlı kullanıcılar için 273,9 TL olarak uygulanacaktır.

 

Güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli şikâyet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde kullanıcıdan tahsil edilir.

 

Şikâyete konu teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.

 

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasının reaktif enerji bedeli uygulanmayan kullanıcılara uygulanmasında, akım harmoniğine ilişkin düzenlemeler dikkate alınmaz. Bu tür tüketiciler akım harmoniğine ilişkin sınırların aşılmasından sorumlu tutulamaz